Kenttäpalvelut

Osana huoltosopimusta Elementti tarjoaa pitkän aikavälin laitteiden huoltopalveluja tuotantolaitoksille. Tällaisten hankkeiden tehtäviin kuuluu:

- Integroidun ylläpitosuunnitelman kehittäminen, joka perustuu luotettavuus strategian kehittämiseen.

Suunnitelmaa voidaan kehittää sekä erilliselle laitteistolle, erilliselle toiminnalle (esim. Seisokki) ja laajalle kirjolle huoltotoimintaa kuten murskaus- ja pumpun laivaston ja muiden vastaavien laitteiden koko huoltotoimintaan. Pääpaino on ennaltaehkäisevässä kunnossapidossa hätätilanteiden määrän vähentämiseksi

- laitteiden toiminnan jatkuva valvonta ja seurantaan liittyvien tietojen analysointi;

Työskentelyalueiden ja aikataulujen suunnittelu asiakkaan valvontatietojen ja tuotanto-ohjelmien perusteella; laitteiden suoritettujen kunnossapitotöiden ja korjausten analyysi, teknisten ja organisatoristen ratkaisujen kehittämisellä laitteiden seisokkien lyhentämiseksi korjausten aikana ja korjausten lisäämiseksi;

Diagnostiikka ja tarkastukset

Diagnostiikka ja valvonta sopimuksen puitteissa, tarjoamme kattavasti arvioinnin kokonaisvaltaisista tuotantoprosesseista ja teknologiarakenteesta, yksilöimällä ja luokittelemalla tappioita, jotka vaikuttavat nykyiseen tuotannon suorituskykyyn, tarjoamalla täydellisen raportin valitun kalenterivuoden aikana, jotka saattavat olla pohjana optimointiohjelmalle:

- Teknologiaa

- Seisokit huolto ja korjaus

- Teknisten prosessien järjestämisestä suunnitelma

- Huolto ja korjaussuunnitelmat

Tyypillisesti suorittamiemme ohjelmien toteutuksen tulokset ovat - tuottavuuden kasvu, henkilöstön määrän optimointi, ennustettavuus ja käyttökustannusten aleneminen. Laitteiden diagnostiikkaan käytetään korkealaatuisia nykyaikaisia laitteita - lämpölaitteita, värähtelijöitä, öljyanalysaattoreita. Huolto-insinöörit käyvät läpi erityiskoulutuksen, joka mahdollistaa monimutkaisten laitteiden tarkastukset tehokkaimmalla tavalla. Diagnostiikkatulosten perusteella laaditaan raportti, jossa suositellaan ja toteuttamaan toimenpiteitä tuotannon tehokkuuden parantamiseksi, mukaan lukien huoltovälien pidentämisen tai vähentämisen. Säännöllinen ja suunniteltu laitteiden diagnostiikka mahdollistaa onnettomuuksien välttämisen, vaarojen tunnistamisen etukäteen, mikä varmistaa laitteiden maksimaalisen tehokkuuden.

Terveys, turvallisuus ja ympäristö

Henkilökuntamme ja asiakkaidemme terveys ja turvallisuus ovat etusijalla kaikissa hankkeissamme. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa riskien poistamiseksi jo ennen työn aloittamista.

Kaikki asiantuntijamme työskentelevät palvelusomimustyö tehdessään, työturvallisuuden ja työterveyden normien mukaisesti. Elementin henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti ja ohjataan noudattamaan paikallista lakia ja toimimaan yritysstandardien mukaiesti työturvallisuutta noudattaen. Toimintatapamme laitteiden kunnossapitoon ja korjausten hoitamiseen on nykyaikainen ja perustuu yksityiskohtaiseen tutkimiseen, työturallisuuden ylläpitämiseen.